Tijdschrift voor Geschiedenis over “Rouw en razernij om Caesar”

“Een unieke bijdrage  aan onze kennis over deze moord.”

(Hendriks’) doel is de feiten op te sporen en te ordenen zodat er een compleet en betrouwbaar beeld ontstaat van die fatale dagen rond de dood van Julius Caesar (.) En in die opzet is de schrijver overtuigend geslaagd.”

“Een voorbeeldige bronnenstudie.”

Recensie Tijdschrift voor Geschiedenis